Hursa?
Vad sa du?
Hör inte folk vad du säger?
Är du otydlig i telefonen?
Påstår vänner och bekanta att du mumlar?
Blir du trött i halsen efter en arbetsdag?
Har du ett röstyrke?
Blir du nervös när du ska prata inför en grupp?
Lyssnar folk på dig?
Vill du utveckla ditt språk och ditt tal?
Söker du till scenskolor?
Biter du ihop käkarna?


Vad är en logonom?


En logonom är en röst och talpedagog med estetisk inriktning.
En logonom arbetar i första hand förebyggande. En logonom hjälper dig att medvetandegöra  och frigöra din röst och ditt tal, så att du når fram med ditt budskap i olika sammanhang.
En logonom hjälper dig att förebygga slitage och sjukliga förändringar i röst och talorganet.

Hur arbetar en logonom?


En logonom arbetar med andning, röst och talövningar, samt textbehandling anpassade till olika yrkesmässiga behov.
En logonom kan arbeta med grupper och med individuell undervisning ute i näringslivet, på institutioner och skolor, samt i privat regi.
En logonom kan hålla en föreläsning i t.ex. röstvård ute på en arbetsplats och skräddarsy en kurs för de anställda.
I en logonoms nätverk finns foniater (röstläkare) och logoped.


Min profil

Lyhörd, inkännande och en positiv människa.
Har lätt att se problemen/resurser i en situation och finna lösningar.

Utbildning

Teaterhögskolan Stockholm 210 p, 1986-89.
Litterärt skapande 20 p, Stockholms Universitet 2003
Logonomprogrammet 120 p, 2005-07, Stockholms musikpedagogiska institut.
Egen individuell röst/sång träning hos pedagog.
Lärarexamen, Stockholms Universitet 2014
Lärarlegitimation, Stockholms Universitet 2015

Relevant erfarenhet

20 års  dokumenterad erfarenhet av professionellt skådespeleri inom teater, radio, tv och film.
Erfarenhet av röst och talundervisning för vuxna, gymnasister och barn i låg och mellanstadiet.
Språkljuds träning, s- och r- för elever i grundskola.
Timanställd lärare i röst/tal & text, röst/rörelse och scenisk gestaltning på
STEG (Stockholm Estetiska Gymnasium)
Nacka gymnasium, Kulturama ,Calle Flygare teaterskola, Stockholms elementära teaterskola. (SET)
Röstworkshop för ensemble vid regionteatern i Växjö  (Blekinge/Kronoberg)
Föreläsningar och röstvård för lärare och näringslivet IBM.
Swedavia, Arbetsförmedlingen, Svenska Brukshundsklubben.
Studenter vid kompletteringsutbildningen på Teaterhögskolan 09/10
Privata elever.